top of page

KAYSERİ TİCARET ODASI

 

Bugünlerde, olumsuz bir nitelik olarak, "biçim ve görüntü" üzerine geliştirilen/önerilen yaklaşımlar asal bir mimari değer haline gelmiştir. Mekanın program, bağlam, konstrüksiyon, malzeme gibi temel varoluş veya mimarın özgünlüğünü kurmadaki araçları görüntünün/biçimin etkileyici parlaklığında yeterince dikkate alınmamaktadır.  Her bir mimari proje yarışması, bir özgünlük/özgürlük alanı olarak, mimarlık ortamımız için fikirlerin, denemelerin, risklerin, sıradışılıkların, kendinden ötede olana yönelik çabaların ve dikkate değer mekânsal yaklaşımların ortama pozitif katkı yapmak ve farklı sorunsallara değinmek için sunulduğu bir ortam olmalıdır. Bu bağlamda, "Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası” önerisi program, bağlam, malzeme ve yapısal tektonikler gibi tasarımsal unsurları ve bunları bir arada tutan bir imge/yüzey fikri üzerine geliştirilmiş bir mekânsal yaklaşım/denemedir.

 

AMAÇ: Kentin niteliklerine ve gündelik hayatına değer katacak bir mimari imgenin ve mekânların üretilmesi

 

TASARIMA AİT NİTELİKLER:

• Bu tasarım su, bitki  ve ağaç gibi doğal unsurları yapı malzemesi haline getirir. Bitkiler ve ağaçlar binaya eklenen parçalar değil, tasarımın ana kaynağıdırlar. Bu, tasarımı oluşturan zeminlerin ve yüzeylerin bir kısmında bir döşeme veya kaplama malzemesi olarak doğal unsurların kullanılması anlamına gelir.  

• Bu tasarım bir yüzey/imgenin (botanik duvarı) mekânsal karşılığını oluşturur. İmge/yüzey üzerine ve içine ihtiyaç programında verilen mekânsal büyüklükler plan, kesit ve kavramsal anlatımda ifade edildiği biçimde yerleştirilerek yapısal/tasarımsal bütünlük kurulmuştur. Bu, önerilmiş imgenin/yüzeyin sadece bir görüntü olmasının ötesinde eylemleri barındıran, onları dağıtan, programın parçası olan, kentsel bir yüz olarak kente nitelik katan bir arayapıya dönüştürülmesi girişimidir.

• Bu tasarım bina içi boşlukları ve programsız zeminleri (eşik alanları) programın bir parçası haline getirmeyi önerir. Boşluklar ve eşik alanlar bir ofis binasının belirgin mekânsal düzeninin kırılması içindir.

 

TASARIMI OLUŞTURAN ASAL UNSURLAR 

 

SU İLE DÖŞENMİŞ KENT MEYDANI (bir imge tasarımı olarak zemin): Bu tasarım, alanın güney-doğu doğrultusunu bütünüyle dolduran bir su zemini/meydanı önerir. Boşluğun bir toplanma alanına dönüşmesinde, kentsel kullanım için özelleşmesinde ve kentliler için bir aktivite alanı oluşturulmasında suyun yapısal gücünün kullanılmıştır. Bu çerçevede su bir zemin döşeme malzemesi olarak önerilmiştir. Bu durumda oluşacak mimari ve kentsel durumlar bu önerinin yol açmaya çalıştığı imge oluşumunun ve odak tartışma alanının mekânsal karşılığını ifade eder.  

 

BİTKİ İLE KAPLANMIŞ YÜZEY/BOTANİK DUVARI (bir imge tasarımı olarak yüzey): Bağlamın verileri dikkate alındığında  Güney-Doğu doğrultusunda yer alan ve Doğu-Batı ekseninde uzanan kentsel koruluk önemli bir tasarım verisidir. Tasarım alanı öncelikle bu koruluğun parçası olarak düşünülmüştür. Bu, bir tasarım stratejisi olarak, sonrasında botanik duvarı olarak anılan ve Güney-Batı ve Kuzey-Doğu doğrultusunda binanın imgesini/yüzeyini oluşturan; yeşili/peyzajı düşey yönde yeniden elde etmeye yönelik geliştirilen bir konstrüksiyon ile sonuçlanır. Bitkilerin yapısal gücü ile bu konstrüksiyonun kaplanması öngörülmektedir. Ayrıca bu botanik duvarı bina içine doğru tüm katlarda konumlandırılmış ve kent ile bina programı arasında bir arayüz haline getirilmiş eşik alanı kapsar.

 

İMGE:

Botanik duvarının ve su meydanının oluşturduğu yapı malzemesiz durumların zemin ve yüzey olarak oluşturduğu görsel ve mekânsal ortamın bütünüdür. Bu bütünlük ticaret odası binasının genel tasarım prensibi olarak programlarının konumlandırılmasında bir omurga niteliğindedir.

 

PROGRAM

Binayı oluşturan programlar Güney-Doğu yönündeki botanik duvarı ve Kuzey-Batı yönündeki sirkülasyon kütlesi arasına konumlandırılmıştır. Bu çerçevede, bu tasarım Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası mimari programını temel olarak 3 ana parçaya ayırır.

1. Kamusal, kentlinin kolay erişebileceği hacimler (-450 ve +0,50 kotu)

2. Hizmet birimleri (+550, +950, +1350)

3. İdari birimler (+1750 ve +21,50)

000
DSC_1358
DSC_1351
DSC_1348
14VAZIYET PLANI
23_EKOLOJİK_PERSPEKTIF
24 maket 01
bottom of page